Sorta potiče sa juga Italije, pokrajina Kampanija.  Veoma tražena sorta, plod loptasto okrulastog oblika. Izdanak (žbun) i kalemljenu sadnicu (stablašicu) ove sorte lešnika odlikuje srednja bujnost, dobar prijem i odličan rast.

Za buduće voćare-proizvođače potrebno je napomenuti da sorta spada u grupu sorti visoke rodnosti, da rano cveta i da je osetljiva na kasne prolećne mrazeve.

Kada govorimo o plodu možemo izdvojiti par klučnih osobina: plod je kvalitetan, loptastog oblika, ima srednje tanku ljusku, lako ispada iz omotača, srednje veličine 2,8g.

Jezgro je dobrog kvaliteta, karakteriše ga malo vlakana na površini, veoma je tražena u konditorskoj industriji.  Randman jezgra je 47%, braon boje, veličina jezgra 1,2g.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva za preporučene oprašivače od strane našeg rasadnika izdvajamo sorte Mortarela, Tonda gentile Romana, Nocchione, Rimski.