Sorta je karakteristična po svojoj lepoti, grane ove sorte u vegetaciji budu nepravilnog oblika. Naš rasadnik je proizvodi kao kalemljenu sadnicu lešnika (stablašicu). Važno je napomenuti da sorta spada u grupu ukrasnih sorti, da kasno cveta i da je otporana na mrazeve. Kada govorimo o plodu možemo kostatovati da je plod jako sitan, izduženog oblika, veličine 1,3g. Sazreva u Septembru mesecu.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva ovu sortu  ne preporučujemo za gajenje već kao sortu koju bi  gajili u svojim dvorištima kao  ukrasno rastinje.