Nakon završene berbe lešnika, sadnica lešnika se uvodi u period gde se biljka priprema za zimski odmor i sakuplja rezerve za sledeću vegetativnu godinu.U ovom vremenskom periodu potrebno je omogućiti stablu lešnika sve što je potrebno, a što je od presudnog značaja za postizanje zadovoljavajuće i kvalitetne proizvodnje. Kada govorimo o periodu zimskog mirovanja sadnica lešnika aktivira niz metaboličkih procesa kao sto su: završavanje lingnifikacije tkiva i završavanje diferencijacije pupoljaka. Isto tako važno je napomenuti da biljka u ovom periodu pravi rezeve-akumulira materije, koje su potrebne
sadnici za rane faze vegetativnog buđenja kako bi se podržao razvoj cveća i pupoljaka.

Cink, bakar i bor su najpotrebniji sadnici lešnika u ovom vremenskom periodu. Cink služi sadnici da reguliše nivo hormona u biljci, učestvuje u stvaranju hlorofila i učestvuje u proizvodnji energije i proteina.
Bakar učestvuje u plodnosti cveća i nezamenljiv je kada je u pitanju sama otpornost i izdržljivost biljke.
Bor usmerava razvoj ćelija koji čine pupoljke, može se reći podstiče oplodnju, formiranje i rast pupoljaka, kao normalan razvoj biljke.
Zastita u narednim danima koju preporučuje Z.Z „Rasdanik Lešnik“ se odnosi na predhodni vremenski period koji karakteriše visok nivo padavina, visoke temperature, pojava raznih bakterioza, pepelnice i sl…

Savet je da u ovom periodu, nakon završene berbe lešnika, istretirate Vaš voćnjak sledećim preperatima FUNGURAN i KOSAN.

Pripremu radnog rastvora vršimo tako sto pomesamo jedan i drugi preparat i tretiramo ceo voćnjak. Koncetracija 0,5kg Kosana i 0,5 kg Fungurana na 100 litara vode.