Sorta je poreklom iz Italije, stvorena na Univerzitetu u Torinu. Sorta je nastala selekcijom sorti Tonda gentille dellelange i Kosfort. Prema informacijama koje smo dobili od naših  ino partnera potrebno je napomenuti sledeće: sorta raste bujno, kao i ostale sorte može se gajiti kao stablačica kalemljena na mečijoj lesci i kao žbun. Rađa obilno, plod okruglastog oblika, srednje krupnoće. Plod ispada iz omotača nakon zrenja. Jezgro je okruglog oblika sa dobrim ukusom nakon pečenja. Randman  jezgra iznosi 48-50%, sazreva u prvoj polovini Septembra meseca.

Struka u italiji je za preporučene oprašivače izdvojila: Nocchioni, Tonda gentile Romana, Mortarela.