Globalna potrošnja lešnika raste  zahvaljujući pre svega industriji. Ponuda lešnika nije problem ako izaberete odgovarajuće sorte za odgovarajuće terene. Balkan a samim tim i Srbija su mesto koje traži šansu da se pozicionira na tržištu u ovom vremenu kada je u pitanju proizvodnja lešnika. Važno je napomenuti da troškovi proizvodnje lešnika nisu veliki.

Lešnik je biljka koja ulazi u punu rodnost u sedmoj godini i može trajati decenijama. Cene sadnica se kreću od 100 do 600 dinara po komadu. U zavisnosti da li se potencijalni proizvođač odluči za izdanak lešnika (jednogodišnji, dvogodišnji)  ili za kalemljenu sadnicu.

Turska ostaje najveći proizvođač lešnika u svetu sa svojim tradicionalnim sortama. Prozvodnja lešnika u Turskoj varira i kreće se oko 400.000 tona.

SAD pored svojih tradicionalnih sorti, svoj naučni rad posvećuju i stvaranju novih sorti lešnika. To su Klark, Džeferson, Vepster, Levis, Santiam, Tonda Pacifika i Jamhil.

Sve informacije koje dobijemo o novim sortama lešnika, objavićemo u narednim mesecima.

Francuska  takođe radi na stvaranju novih sorti.  U regijama gde se proizvodi lešnik zastupljene su italijanske sorte. Kao relativno stara sorta Korabel. Nova fracuska sorta o kojoj ćemo više pisati u narednom periodu je Feriale.

Španija je ozbiljan proizvođač lešnika sa vodećom sortom Negret. Pojedine oblasti karakteriše i sorta Enis, kao i sorte Amandi, Gironel, Morel i ostale tradicionalne španske sorte. U poslednje vreme se sve vise podižu zasadi sa sortama Tonda di Gifoni i u Srbiji nepoznatim sortama Segorbe i Paueteta.

Italija je kolevka lešnika. Proizvođač najkvalitetnijeg lešnika, lider u kvalitetu jezgra namenjenog idustrijskoj proizvodnji i kvalitetu proizvoda od lešnika. Italija godišnje proizvede 150.000 hiljada tona lešnika vrhunskog kvaliteta. Zbog svega ovoga,  najviše vremena ćemo posvetiti novim italijanskim sortama koje se najviše uklapaju u naše klimatsko područje.