Zaštita lešnika nakon berbe

Nakon završene berbe lešnika, sadnica lešnika se uvodi u period gde se biljka priprema za zimski odmor i sakuplja rezerve za sledeću vegetativnu godinu.U ovom vremenskom periodu potrebno je omogućiti stablu lešnika sve što je potrebno, a što je od presudnog značaja za postizanje zadovoljavajuće i kvalitetne proizvodnje. Kada govorimo o periodu zimskog mirovanja sadnica lešnika aktivira niz metaboličkih procesa kao sto su: završavanje lingnifikacije tkiva i završavanje diferencijacije pupoljaka. Isto tako važno je napomenuti da biljka [...]